Aktualności

Archiwum aktualności

KONGRES KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

W dniu 10 września 2019 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sochaczewie przy ulicy Olimpijskiej 3, w ramach rządowych działań związanych z promocją przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, odbył się Kongres dedykowany Kołom Gospodyń Wiejskich (KGW) organizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Kongresu dla Kół Gospodyń Wiejskich. Gospodarzem spotkania było Starostwo Powiatowe
w Sochaczewie.

Czytaj więcej

PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W SZKOŁACH w roku szkolnym 2019/2020

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie realizuje programy edukacyjne, które skierowane są do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, rodziców i nauczycieli.

Czytaj więcej

Zadania Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w roku szkolnym 2019/2010

W dniu 17 stycznia 2018 roku została podpisana Deklaracja Współpracy Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dotycząca współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym oraz wymiany niezbędnych informacji do zapewnienia higienicznych warunków nauczania dzieci i młodzieży.

Czytaj więcej

Szkolenie – „Nowe Substancje Psychoaktywne – czyli mózg pod wpływem”

W ramach realizacji przedsięwzięć profilaktycznych skierowanych do społeczności lokalnej dotyczących przeciwdziałania wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie we współpracy z Komendantem Powiatowym Policji w Sochaczewie i Burmistrzem Miasta Sochaczew organizuje spotkania szkoleniowo-edukacyjne, które skierowane będą do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie oraz kadry kierowniczej szkół, pedagogów, pielęgniarek szkolnych z terenu miasta Sochaczew.

Czytaj więcej