Strona główna BIP

Informacja Starosty Sochaczewskiego o ilości złożonych ofert

INFORMACJA

o ilości złożonych ofert

w naborze ofert na stanowisko

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Sochaczewie

 

 

W naborze ofert na ww. stanowisko wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymagania formalno-prawne.

Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpi po uzgodnieniu, wskazanej przez Starostę Sochaczewskiego kandydatury, z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie.

Ogłoszenie Starosty Sochaczewskiego o naborze ofert na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie

Starosta Sochaczewski

ogłasza nabór na stanowisko

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie

ul. Traugutta 18, 96-500 Sochaczew